აჩუქე ემოციები

ახალ წელს ბევრი ჩვენგანი წინა წლის ამბებისა და გამოცდილების შეფასებით ხვდება. დროთა განმავლობაში თითოეული განცდა განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს და წიგნებში ამოკითხული ემოციებიც სწორედ ამ სიას შეემატება. 

აჩუქე წიგნი, რომელიც მძაფრი ემოციით აავსებს მკითხველს და თავს ყოველი წლის შეჯამებისას გაახსენებს.