სულაკაურის გამომცემლობის სათაო ოფისი

თბილისი, საქართველო

შპს “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა”

ს/ნ: 204931164