Image Alt

წიგნები

სერია „როგორ დავხატოთ“ ნაბიჯ-ნაბიჯ შეგასწავლით ტრანსპორტის, ცხოველებისა და ადამიანების ხატვას. მიჰყევით ინსტრუქციას, ეს ძალიან მარტივი და სახალისოა!

Showing all 3 results

  • სხვადასხვა ავტორი
    როგორ დავხატოთ 101 ცხოველი
    7,90