სკოლისაკენ

.

პირველი კლასის სასკოლო სახელმძღვანელოები

ბ.სულაკაური, მ.ბედოშვილი, თ.კუხიანიძე
10,00 
ბ.სულაკაური, მ.ბედოშვილი, თ.კუხიანიძე
8,00 
ბ.სულაკაური, მ.ბედოშვილი, თ.კუხიანიძე
7,00 
გ.კვანტალიანი, ლ.მიქიაშვილი, თ.კვანტალიანი
10,00 
გ.კვანტალიანი, ლ.მიქიაშვილი, თ.კვანტალიანი
10,00 
გ.კვანტალიანი, ლ.მიქიაშვილი, მ.ლევიძე
7,00 
ი.კოტეტიშვილი, გ.ბერიშვილი, ბ.სულაკაური
9,00 
ი.კოტეტიშვილი, გ.ბერიშვილი, ბ.სულაკაური
9,00 
ი.კოტეტიშვილი, გ.ბერიშვილი, ბ.სულაკაური
10,00 
გ.კვანტალიანი, ლ.მიქიაშვილი, თ.კვანტალიანი
6,00 
გ.კვანტალიანი, ლ.მიქიაშვილი, თ.კვანტალიანი
6,00 
გ.კვანტალიანი, ლ.მიქიაშვილი, თ.კვანტალიანი
6,00