Image Alt

ავტორი

დაიბადა 1961

რიჩარდ ფლენეგანი დაიბადა ტასმანიაში. მას ხშირად მიიჩნევენ თავისი თაობის საუკეთესო ავსტრალიელ მწერლად. მისმა საუკეთესო რომანმა „ვიწრო გზა შორეული ჩრდილოეთისაკენ“ 2014 წელს ბუკერის პრემია დაიმსახურა. ჟიურიმ ის მხოლოდ იმ წლის ნომინანტებში კი არ გამოარჩია, არამედ აღნიშნა, რომ ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო ნაწარმოები პრემიის ბოლო ოცი წლის ნომინანტთა შორისაც კი.

რიჩარდ-ფლენეგანი

ტასმანია, ავსტრალია

რიჩარდ ფლენეგანი

დაიბადა 1961

რიჩარდ ფლენეგანი დაიბადა ტასმანიაში. მას ხშირად მიიჩნევენ თავისი თაობის საუკეთესო ავსტრალიელ მწერლად. მისმა საუკეთესო რომანმა „ვიწრო გზა შორეული ჩრდილოეთისაკენ“ 2014 წელს ბუკერის პრემია დაიმსახურა. ჟიურიმ ის მხოლოდ იმ წლის ნომინანტებში კი არ გამოარჩია, არამედ აღნიშნა, რომ ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო ნაწარმოები პრემიის ბოლო ოცი წლის ნომინანტთა შორისაც კი.