საიტზე წიგნების შეძენა დროებით შეჩერებულია. ბოდიშს გიხდით შეფერხებისთვის.

სახელმძღვანელოები 111 წიგნი

ქართული ენა და ლიტერატურა

ახალი
თინა კუხიანიძე, ნინო გორდელაძე

ქართული 2 (მოსწავლის წიგნი) ნაწილი 1

ახალი
თინა კუხიანიძე, ნინო გორდელაძე

ქართული 2 (მოსწავლის წიგნი) ნაწილი 2

ახალი
თინა კუხიანიძე, ნინო გორდელაძე

ქართული 2 (მოსწავლის რვეული)

ახალი
ნ.ჯაფარიძე, მ.წილოსანი, ნ.წულაია

ქართული 3 (მოსწავლის წიგნი) ნაწილი 1

ახალი
თინა კუხიანიძე, ნინო გორდელაძე

ქართული 3 (მოსწავლის წიგნი) ნაწილი 2

ახალი
თინა კუხიანიძე, ნინო გორდელაძე

ქართული 3 (მოსწავლის რვეული)

ახალი
თინა კუხიანიძე, ნინო გორდელაძე

ქართული 4 (მოსწავლის წიგნი) ნაწილი 1

ახალი
თინა კუხიანიძე, ნინო გორდელაძე

ქართული 4 (მოსწავლის წიგნი) ნაწილი 2

ახალი
თინა კუხიანიძე, ნინო გორდელაძე

ქართული 4 (მოსწავლის რვეული)

ახალი
თინა კუხიანიძე, ნინო გორდელაძე

ქართული 5 (მოსწავლის წიგნი) ნაწილი 1

ახალი
თინა კუხიანიძე, ნინო გორდელაძე

ქართული 5 (მოსწავლის წიგნი) ნაწილი 2

ახალი
თინა კუხიანიძე, ნინო გორდელაძე

ქართული 5 (გრამატიკა)

ახალი
თინა კუხიანიძე, ნინო გორდელაძე

ქართული 5 (გრამატიკა)

ახალი
თინა კუხიანიძე, ნინო გორდელაძე

ქართული 5 (მოსწავლის რვეული)

ახალი
გვანცა ჩხენკელი, თინა კუხიანიძე, ნინო გორდელაძე

ქართული 6 (მოსწავლის წიგნი) ნაწილი 1

ახალი
გვანცა ჩხენკელი, თინა კუხიანიძე, ნინო გორდელაძე

ქართული 6 (მოსწავლის წიგნი) ნაწილი 1

ახალი
ვანცა ჩხენკელი, თინა კუხიანიძე, ნინო გორდელაძე

ქართული 6 (მოსწავლის წიგნი) ნაწილი 2

ახალი
ვანცა ჩხენკელი, თინა კუხიანიძე, ნინო გორდელაძე

ქართული 6 (მოსწავლის წიგნი) ნაწილი 2

ახალი
თინა კუხიანიძე, ნინო გორდელაძე

ქართული 6 (გრამატიკა)

ახალი
თინა კუხიანიძე, ნინო გორდელაძე

ქართული 6 (გრამატიკა)

ახალი
ნინო გორდელაძე, თეა ქიტოშვილი

ქართული 6 (მოსწავლის რვეული)

ბუნება

ახალი
გიორგი კვანტალიანი, ლელა მიქიაშვილი, თამარ კვანტალიანი

ბუნება 1 (მოსწავლის წიგნი)

ახალი
გიორგი კვანტალიანი, ლელა მიქიაშვილი, თამარ კვანტალიანი

ბუნება 1 (მოსწავლის წიგნი)

ახალი
გიორგი კვანტალიანი, ლელა მიქიაშვილი, თამარ კვანტალიანი

ბუნება 1 (მოსწავლის რვეული)

ახალი
გიორგი კვანტალიანი, ლელა მიქიაშვილი, თამარ კვანტალიანი

ბუნება 1 (მოსწავლის რვეული)

ახალი
გიორგი კვანტალიანი, ლელა მიქიაშვილი, თამარ კვანტალიანი

ბუნება 2 (მოსწავლის წიგნი)

ახალი
გიორგი კვანტალიანი, ლელა მიქიაშვილი, თამარ კვანტალიანი

ბუნება 2 (მოსწავლის წიგნი)

ახალი
გიორგი კვანტალიანი, ლელა მიქიაშვილი, თამარ კვანტალიანი

ბუნება 2 (მოსწავლის რვეული)

ახალი
გიორგი კვანტალიანი, ლელა მიქიაშვილი, თამარ კვანტალიანი

ბუნება 2 (მოსწავლის რვეული)

ახალი
მაია ბლიაძე, რუსუდან ახვლედიანი

ბუნება 3 (მოსწავლის წიგნი) 1 ნაწილი

ახალი
მაია ბლიაძე, რუსუდან ახვლედიანი

ბუნება 3 (მოსწავლის წიგნი) 2 ნაწილი

ახალი
მაია ბლიაძე, რუსუდან ახვლედიანი

ბუნება 3 (მოსწავლის რვეული)

ახალი
მაია ბლიაძე, რუსუდან ახვლედიანი

ბუნება 3 (მოსწავლის რვეული)

ახალი
მაია ბლიაძე, რუსუდან ახვლედიანი

ბუნება 4 (მოსწავლის წიგნი) 1 ნაწილი

ახალი
მაია ბლიაძე, რუსუდან ახვლედიანი

ბუნება 4 (მოსწავლის წიგნი) 2 ნაწილი

ახალი
მაია ბლიაძე, რუსუდან ახვლედიანი

ბუნება 4 (მოსწავლის რვეული)

ახალი
მაია ბლიაძე, რუსუდან ახვლედიანი

ბუნება 4 (მოსწავლის რვეული)

ახალი
მაია ბლიაძე, რუსუდან ახვლედიანი

ბუნება 5 (მოსწავლის წიგნი) 1 ნაწილი

ახალი
მაია ბლიაძე, რუსუდან ახვლედიანი

ბუნება 5 (მოსწავლის წიგნი) 2 ნაწილი

ახალი
მაია ბლიაძე, რუსუდან ახვლედიანი

ბუნება 6 (მოსწავლის წიგნი) 1 ნაწილი

ახალი
მაია ბლიაძე, რუსუდან ახვლედიანი

ბუნება 6 (მოსწავლის წიგნი) 2 ნაწილი

მათემატიკა

ახალი
იათამზე კოტეტიშვილი, გურამ ბრიშვილი, ბაკურ სულაკაური

მათემატიკა 1 (მოსწავლის წიგნი)

ახალი
იათამზე კოტეტიშვილი, გურამ ბრიშვილი, ბაკურ სულაკაური

მათემატიკა 1 (მოსწავლის წიგნი)

ახალი
იათამზე კოტეტიშვილი, გურამ ბრიშვილი, ბაკურ სულაკაური

მათემატიკა 1 (მოსწავლის რვეული)

ახალი
იათამზე კოტეტიშვილი, გურამ ბრიშვილი, ბაკურ სულაკაური

მათემატიკა 1 (მოსწავლის რვეული)

ახალი
იათამზე კოტეტიშვილი, გურამ ბრიშვილი, ბაკურ სულაკაური

მათემატიკა 2 (მოსწავლის წიგნი) ნაწილი 1

ახალი
იათამზე კოტეტიშვილი, გურამ ბრიშვილი, ბაკურ სულაკაური

მათემატიკა 2 (მოსწავლის წიგნი) ნაწილი 1

ახალი
იათამზე კოტეტიშვილი, გურამ ბრიშვილი, ბაკურ სულაკაური

მათემატიკა 2 (მოსწავლის წიგნი) ნაწილი 2

ახალი
იათამზე კოტეტიშვილი, გურამ ბრიშვილი, ბაკურ სულაკაური

მათემატიკა 2 (მოსწავლის წიგნი) ნაწილი 2

ახალი
იათამზე კოტეტიშვილი, გურამ ბრიშვილი, ბაკურ სულაკაური

მათემატიკა 2 (მოსწავლის რვეული)

ახალი
იათამზე კოტეტიშვილი, გურამ ბრიშვილი, ბაკურ სულაკაური

მათემატიკა 2 (მოსწავლის რვეული)

ახალი
გურამ ბერიშვილი, ბაკურ სულაკაური

მათემატიკა 3 (მოსწავლის წიგნი) ნაწილი 1

ახალი
გურამ ბერიშვილი, ბაკურ სულაკაური

მათემატიკა 3 (მოსწავლის წიგნი) ნაწილი 2

ახალი
ნ.ჯაფარიძე, მ.წილოსანი, ნ.წულაია

მათემატიკა 4 (მოსწავლის წიგნი) ნაწილი 1

ახალი
ნ.ჯაფარიძე, მ.წილოსანი, ნ.წულაია

მათემატიკა 4 (მოსწავლის წიგნი) ნაწილი 2

ახალი
ნ.ჯაფარიძე, მ.წილოსანი, ნ.წულაია

მათემატიკა 5 (მოსწავლის წიგნი) ნაწილი 1

ახალი
ნ.ჯაფარიძე, მ.წილოსანი, ნ.წულაია

მათემატიკა 5 (მოსწავლის წიგნი) ნაწილი 2

ახალი
ნ.ჯაფარიძე, მ.წილოსანი, ნ.წულაია

მათემატიკა 6 (მოსწავლის წიგნი) ნაწილი 1

ახალი
ნ.ჯაფარიძე, მ.წილოსანი, ნ.წულაია

მათემატიკა 6 (მოსწავლის წიგნი) ნაწილი 2

ხელოვნების სახელმძღვანელო

ინგლისური ენა

გერმანული ენა

ყველა სერია